POĎAKOVANIE

20.06.2016

Milí priatelia, spolupracovníci a priaznivci,

ďakujeme Vám za spoluprácu v projekte CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM.
Druhý týždeň čítania deťom v SR má pekné odozvy po celom Slovensku. Podporil ho záštitou i osobnou účasťou prezident Slovenskej republiky J.E. pán Andrej Kiska. Všetky knižnice, ZŠ, MŠ, kníhkupectvá i detské centrá, ktoré sa do projektu zapojili, prispeli svojim krásnym programom k šíreniu myšlienky "Čítajme deťom 20 minút každý deň!" Veľmi si to vážime a tešíme sa na spoluprácu aj na budúci rok.

 

Výstupy postupne spracovávame a môžete ich vidieť i počuť na:

www.celeslovenskocitadetom.sk

FB Celé Slovensko Číta Deťom.

 

So srdečným pozdravom a s úctou, za CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM,

MgA. Viera Kučerová