Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM o. z.

Úvodná stránka CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM

CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM aj na MIKULÁŠA

 

 


 

Spolupracujeme aj s našimi západnými susedmi

Pani Viera Kučerová sa zúčastní verejného čítania.


 

DRUHÝ TÝŽDEŇ ČÍTANIA DEŤOM V SR JE ZA NAMI

 

 

 


 

POĎAKOVANIE

Milí priatelia, spolupracovníci a priaznivci, 

ďakujeme Vám za spoluprácu v projekte CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM.
Druhý týždeň čítania deťom v SR má pekné odozvy po celom Slovensku. Podporil ho záštitou i osobnou účasťou prezident Slovenskej republiky J.E. pán Andrej Kiska.  Všetky knižnice, ZŠ, MŠ, kníhkupectvá  i detské centrá, ktoré sa do projektu zapojili,  prispeli svojim krásnym programom k šíreniu myšlienky "Čítajme deťom 20 minút každý deň!" Veľmi si to vážime a tešíme sa na spoluprácu aj na budúci rok.

 

Výstupy postupne spracovávame a môžete ich vidieť i počuť na:

www.celeslovenskocitadetom.sk

FB Celé Slovensko Číta Deťom.

 

So srdečným pozdravom a s úctou,  za CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM, 

MgA. Viera Kučerová


 

"POĎ, BUDEM TI ČÍTAŤ!"

Hrdinom projektu CELÉ SLOVENSKO ČITA DEŤOM sú deti a rodina, jej atmosféra, rozširovanie a prehlbovanie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného čítania, s perspektívou harmonizovania vzťahov a zároveň obohacovania krásou slova, krásou príbehov a krásou vzájomne prežitého. Čítanie veľkých malým je o budovaní vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale aj veľký, človek veľmi potrebuje. Je to ten pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani televízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, ani nadšenie z počítačových hier.

Hlasné čítanie nám dá to, čo cez žiadne iné médium nedostaneme.

Pravidelné hlasné čítanie prináša:

 • uspokojuje najdôležitejšie emočné potreby dieťaťa
 • vytvára pevné puto medzi rodičom a dieťaťom
 • podporuje zdravý psychický vyvoj dieťaťa
 • podporuje jeho sebavedomie
 • dáva mu pocit istoty, zázemia, spolupatričnosti
 • rozvíja jazyk, slovnú zásobu, dáva slobodu vyjadrovania
 • formuje budúceho čitateľa a aj jeho písomný prejav
 • učí samostanému mysleniu, logickému, ale aj kritickému
 • rozvíja predstavivosť
 • zlepšuje sústredenie
 • trénuje pamäť
 • prináša všeobecné znalosti
 • uľahčuje učenie a pomáha dosiahnuť úspech v škole
 • učí deti hodnotám a rozlišovať dobro a zlo
 • rozvíja zmysel pre humor a jeho rôzne roviny
 • je výbornou zábavou
 • učí formovať vlastný názory a životné postoje
 • zabraňuje zvyku závislosti na televízii a počítači
 • je náplňou, ktorá nahrádza nudu, neúspech, problémy
 • chráni dieťa pred hrozbou masovej kultúry
 • formuje jeho estetické cítenie, fantáziu, umelecký vkus
 • je prevenciou pred patologickými javmi
 • formuje čitateľské návyky a podporuje získavanie vedomostí po celý ďalší život
 • je tou najlepšou investíciou do úspešnej búcnosti dieťaťa

Dobré rady pre rodičov a ostatných dospelákov, ktorí majú chuť čítať deťom:

(Inšpirované textom Jima Trelease z knihy "The Read-Aloud Handbook" - učebnica predčítavania)

 • začíname deťom čítať čo najskôr
 • čítame deťom tak často, ako máme my a dieťa čas
 • začíname čítať obrázkové knihy,ktoré majú len pár viet na stránke, postupne prechádzame ku   knihám, ktoré majú stále viac textu, úmerne veku a pozornosti dieťaťa
 • vyhýbame sa dlhým opisným pasážam, ktoré dieťa ešťe nie je schopné, kvôli ich náročnosti, vnímať
 • knihy vyvolávajú nové myšlienky, túžby, obavy, sprostredkovávajú objavy. Dovoľme im vyplávať na   povrch a pomôžme dieťaťu vyrovnať sa s nimi rozhovorom, či písomnou formou, alebo aj umeleckým prejavom, kresbou, maľovaním, ak k nemu  má dieťa sklon
 • ockovia by sa mali snažiť často čítať svojim deťom, nakoľko veľká väčšina učiteľov na základných   školách sú ženy, učenie a aj čítanie deti spájajú hlavne so ženami. Zapojenie otcov do čítania, už od útleho veku detí, dáva knihám v očiach detí, špeciálne chlapcov, rovnaké postavenie, aké má ich v   mužskom svete napríklad šport
 • veľakrát deti chcú čítať dookola tie isté knihy, príbehy, splňte im ich želanie. Opakované hlasné    čítanie je výborným tréningom pamäti
 • vždy, keď dieťa položí otázku, ktorá sa týka textu, nájdite spoločne odpoveď
 • pre niektoré dieťa je náročné sedieť a len počúvať. Papier a pastelky im pomôžu zamestnať ruky, keď počúvajú, dovoľme deťom hrať sa, niektoré deti si najlepšie pamätajú text, keď sú v pohybe
 • majte knihu po ruke vždy, keď budete s dieťaťom niekde dlho čakať (u lekára, vo vlaku, v autobuse, v aute), okrem toho, že nám pomôže potomka zabaviť,vznikne v malej hlávke užitočná väzba, že kniha je dobrou voľbou, keď má človek čas
 • buďme deťom príkladom, dajme deťom šancu vidieť nás, ako si čítame pre radosť
 • obmedzte čas, ktorí dieťa trávi pri televízii a počítači, výskumy ukazujú, že  po 10 hodinách pri  televízii týždenne, výkon dieťaťa v škole začína klesať. Časté sledovanie televízie vytvára návyk a  poškodzuje mentálny vývoj dieťaťa
 • Televízia dieťa neobjíme, nevysvetlí mu to, čomu nerozumie, nedá mu pusu a nebude ho držať za ruku, keď sa bude báť...

Čo NIE pri hlasnom čítaní:

 • nečítajme deťom príbehy, ktoré sa nám samým nepáčia
 • nenechajme sa zmiasť oceneniami, skutočnosť, že kniha bola ocenená ešte neznamená, že sa dá dobre nahlas čítať
 • nezahcujte poslucháčov, pri výbere knihy vždy zvážte intelektuálnu, spoločenskú a emočnú úroveň dieťaťa. Nikdy nečítajte knihy, ktoré sú nad emočnou úrovňou dieťaťa.
 • epoužívajte knihu ako vyhrážku ("Ak si neupraces izbu, nebudeme si vecer čítať!")
 • nesnažte sa súťažiť s televíziou, pretože dospelí sme my, my rozhodujeme, aké pravidlá u nás v rodine platia. Nedopusťte aby to bolo tak, že knihy  sú zodpovedné za to, že sa deti nemôžu pozerať na televíziu.

 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Poďakovanie:
Srdečne ďakujeme Ferkovi Liptákovi za obrázok pre naše logo a Waldovi Švábenskému za grafickú úpravu našich tlačovín.


210926

Úvodná stránka