"Poď, budem ti čítať!"

Hrdinom projektu CELÉ SLOVENSKO ČITA DEŤOM sú deti a rodina, jej atmosféra, rozširovanie a prehlbovanie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného čítania, s perspektívou harmonizovania vzťahov a zároveň obohacovania krásou slova, krásou príbehov a krásou vzájomne prežitého. Čítanie veľkých malým je o budovaní vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale aj veľký, človek veľmi potrebuje. Je to ten pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani televízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, ani nadšenie z počítačových hier.

Hlasné čítanie nám dá to, čo cez žiadne iné médium nedostaneme.

Pravidelné hlasné čítanie prináša:

 • uspokojuje najdôležitejšie emočné potreby dieťaťa
 • vytvára pevné puto medzi rodičom a dieťaťom
 • podporuje zdravý psychický vyvoj dieťaťa
 • podporuje jeho sebavedomie
 • dáva mu pocit istoty, zázemia, spolupatričnosti
 • rozvíja jazyk, slovnú zásobu, dáva slobodu vyjadrovania
 • formuje budúceho čitateľa a aj jeho písomný prejav
 • učí samostanému mysleniu, logickému, ale aj kritickému
 • rozvíja predstavivosť
 • zlepšuje sústredenie
 • trénuje pamäť
 • prináša všeobecné znalosti

Dobré rady pre rodičov a ostatných dospelákov, ktorí majú chuť čítať deťom:

(Inšpirované textom Jima Trelease z knihy "The Read-Aloud Handbook" - učebnica predčítavania)

 • začíname deťom čítať čo najskôr
 • čítame deťom tak často, ako máme my a dieťa čas
 • začíname čítať obrázkové knihy,ktoré majú len pár viet na stránke, postupne prechádzame ku   knihám, ktoré majú stále viac textu, úmerne veku a pozornosti dieťaťa
 • vyhýbame sa dlhým opisným pasážam, ktoré dieťa ešťe nie je schopné, kvôli ich náročnosti, vnímať
 • knihy vyvolávajú nové myšlienky, túžby, obavy, sprostredkovávajú objavy. Dovoľme im vyplávať na   povrch a pomôžme dieťaťu vyrovnať sa s nimi rozhovorom, či písomnou formou, alebo aj umeleckým prejavom, kresbou, maľovaním, ak k nemu  má dieťa sklon
 • ockovia by sa mali snažiť často čítať svojim deťom, nakoľko veľká väčšina učiteľov na základných   školách sú ženy, učenie a aj čítanie deti spájajú hlavne so ženami. Zapojenie otcov do čítania, už od útleho veku detí, dáva knihám v očiach detí, špeciálne chlapcov, rovnaké postavenie, aké má ich v   mužskom svete napríklad šport
 • veľakrát deti chcú čítať dookola tie isté knihy, príbehy, splňte im ich želanie. Opakované hlasné    čítanie je výborným tréningom pamäti
 • vždy, keď dieťa položí otázku, ktorá sa týka textu, nájdite spoločne odpoveď
 • pre niektoré dieťa je náročné sedieť a len počúvať. Papier a pastelky im pomôžu zamestnať ruky, keď počúvajú, dovoľme deťom hrať sa, niektoré deti si najlepšie pamätajú text, keď sú v pohybe
 • majte knihu po ruke vždy, keď budete s dieťaťom niekde dlho čakať (u lekára, vo vlaku, v autobuse, v aute), okrem toho, že nám pomôže potomka zabaviť,vznikne v malej hlávke užitočná väzba, že kniha je dobrou voľbou, keď má človek čas
 • buďme deťom príkladom, dajme deťom šancu vidieť nás, ako si čítame pre radosť
 • obmedzte čas, ktorí dieťa trávi pri televízii a počítači, výskumy ukazujú, že  po 10 hodinách pri  televízii týždenne, výkon dieťaťa v škole začína klesať. Časté sledovanie televízie vytvára návyk a  poškodzuje mentálny vývoj dieťaťa
 • Televízia dieťa neobjíme, nevysvetlí mu to, čomu nerozumie, nedá mu pusu a nebude ho držať za ruku, keď sa bude báť...

Čo NIE pri hlasnom čítaní:

 • nečítajme deťom príbehy, ktoré sa nám samým nepáčia
 • nenechajme sa zmiasť oceneniami, skutočnosť, že kniha bola ocenená ešte neznamená, že sa dá dobre nahlas čítať
 • nezahcujte poslucháčov, pri výbere knihy vždy zvážte intelektuálnu, spoločenskú a emočnú úroveň dieťaťa. Nikdy nečítajte knihy, ktoré sú nad emočnou úrovňou dieťaťa.
 • epoužívajte knihu ako vyhrážku ("Ak si neupraces izbu, nebudeme si vecer čítať!")
 • nesnažte sa súťažiť s televíziou, pretože dospelí sme my, my rozhodujeme, aké pravidlá u nás v rodine platia. Nedopusťte aby to bolo tak, že knihy  sú zodpovedné za to, že sa deti nemôžu pozerať na televíziu.

 

NAPÍSALI O NÁS - VIAC INFO TU