Milí priatelia, radi by sme vás informovať o možnosti poskytnutia finančnej podpory 2% z vašich daní.

Táto forma podpory je možná len do 31. marca (fyzické a právnické osoby), resp. 30. apríla (zamestnanci a zamestnankyne) príslušného roku. Poukázanie 2 % z dane z príjmu umožňuje darcom poskytnúť jedenkrát do roka finančný dar nášmu občianskemu združeniu a to bez vynaloženia vlastných finančných prostriedkov. Darcom môže byť každá fyzická a právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike.

Darca poukáže 2 % zo zaplatenej dane z príjmu na podporu našej neziskovej organizácie. Vyplnením príslušných údajov v daňovom tlačive tak rozhodne o priamom využití tejto finančnej čiastky (inak určenej do príjmov štátneho rozpočtu) na podporu čitateľskej kampane. Po zaplatení dane prevedie daňový úrad príslušnú čiastku na účet našej organizácie.

Podporte celoslovenskú čitateľskú kampaň CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM (www.celeslovenskocitadetom.sk). Vymeňte vaše 2% za zážitky, ktoré formujú naše deti. Čítajme deťom 20 minút každý deň. Každý deň bude o zážitok krajší!

 

Vyhlásenie o poukázaní 2% nájdete TU. 

                                                                                                       

Naše údaje potrebné na vyplnenie formulárov: 
Názov organizácie: CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM 
Sídlo: Horská 16, 962 31 Sliač
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42187362
Banka: UniCredit Bank, a.s.
IBAN: SK14 1111 0000 0010 7689 9002

 

Budeme poctení, ak sa rozhodnete podporiť celoslovenskú čitateľskú kampaň CELÉ SLOVESKO ČÍTA DEŤOM. Vaše finančné dary budú použité na realizáciu programov propagujúcich myšlienku tejto kampane:  Čítajme deťom 20 minút každý deň!

S úctou,  
 
MgA. Viera Kučerová, 
prezident o.z.
CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM
962 31 Sliač, Horská 16
 
Fb: CELÉ Slovensko ČÍTA Detom