•  

  Celé Slovensko číta deťom

  aj na Mikuláša
  4.-8. decembra 2017
  V pondelok 4.12.2017 sa uskutočnil týždeň mikulášskych čítaní po celom Slovensku. Čítajme deťom 20 minút každý deň! Každý deň bude o zážitok krajší.
  viac info
 •  

  Mapa čítaní

  Pozrite si na mape kde všade sme čítali v roku 2017
  mapa čítaní
Ukončená akcia

POĎAKOVANIE

Milí priatelia, spolupracovníci a priaznivci,

ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2017 na projektoch CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM aj na Mikuláša a Tretí týždeň čítania deťom v SR. Projekty mali pekné odozvy po celom Slovensku. Všetky knižnice, ZŠ, MŠ, kníhkupectvá i detské centrá, ktoré sa do projektu zapojili, prispeli svojim krásnym programom k šíreniu myšlienky "Čítajme deťom 20 minút každý deň!".

Viac sa dozviete TU

Tlačová správa o.z. CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM za rok 2017

Viac sa dozviete TU

Čítali sme

V Šrobárovom ústave respiračných chorôb v Dolnom Smokovci čítal aj pán prezident SR Andrej Kiska
V Trenčíne sme čítali na námestí pod Trenčianskym hradom
V Kultúrnom dome v Detve sa zúčastnili čítania žiaci ZŠ aj senori ....v počte 320
Aj Veľký kostol Evanjelického cirkevného zboru v Bratislave bol miestom našich čítaní
Čítali sme aj na Zvolenskom zámku
Odštartovali sme projekt v Primaciálnom paláci v Bratislave

"Poď, budem ti čítať!"

Hrdinom projektu CELÉ SLOVENSKO ČITA DEŤOM sú deti a rodina, jej atmosféra, rozširovanie a prehlbovanie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného čítania, s perspektívou harmonizovania vzťahov a zároveň obohacovania krásou slova, krásou príbehov a krásou vzájomne prežitého. Čítanie veľkých malým je o budovaní vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale aj veľký, človek veľmi potrebuje. Je to ten pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani televízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, ani nadšenie z počítačových hier.

Hlasné čítanie nám dá to, čo cez žiadne iné médium nedostaneme.

Pravidelné hlasné čítanie prináša:

 • uspokojuje najdôležitejšie emočné potreby dieťaťa
 • vytvára pevné puto medzi rodičom a dieťaťom
 • podporuje zdravý psychický vyvoj dieťaťa
 • podporuje jeho sebavedomie
 • dáva mu pocit istoty, zázemia, spolupatričnosti
 • rozvíja jazyk, slovnú zásobu, dáva slobodu vyjadrovania
 • formuje budúceho čitateľa a aj jeho písomný prejav
 • učí samostanému mysleniu, logickému, ale aj kritickému
 • rozvíja predstavivosť
 • zlepšuje sústredenie
 • trénuje pamäť
 • prináša všeobecné znalosti

Pomôžte nám 2% z vašich daní

Milí priatelia, radi by sme vás informovať o možnosti poskytnutia finančnej podpory 2% z vašich daní.

VIAC INFORMÁCIÍ TU

Tlačová správa o.z. CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM za rok 2016 a vyhodnotenie projektov DRUHÝ TÝŽDEŇ ČÍTANIA DEŤOM V SR a CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM aj na MIKULÁŠA

VIAC INFORMÁCIÍ TU