Poďakovanie

17.02.2018

Milí priatelia, spolupracovníci a priaznivci, 

ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2017 na projektoch CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM aj na Mikuláša a Tretí týždeň čítania deťom v SR. Projekty mali pekné odozvy po celom Slovensku. Všetky knižnice, ZŠ, MŠ, kníhkupectvá i detské centrá, ktoré sa do projektu zapojili, prispeli svojim krásnym programom k šíreniu myšlienky "Čítajme deťom 20 minút každý deň!"

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia ako hlavný partner, poďakovanie patrí aj Slovenskej asociácii knižníc a firme Nivea a všetkým zúčastneným subjektom za milú a užasnú spoluprácu. Veľmi si to vážime a tešíme sa na spoločné čítania v roku 2018.

V tomto roku nás čaká pokračovanie už 4. ročníka projektu Týždeň čítania deťom v SR, ktorý sa uskutoční v termíne 4. – 10. 6. 2018. Tento ročník bude prepojený s projektom Visegrad Reads to Kids – Vyšehrad číta deťom a bude zameraný na detskú literatúru krajín V4. Odštartuje spoločnou inauguráciou 28. 5. 2018 za účasti zástupcov jednotlivých krajín V4 Prahe a bude pokračovať realizáciou Týždňa čítania v materských krajinách. Jeden deň bude prepojený spoločným telemostom a vzájomnými pozdravmi a čítaniami.

V zimnom období plánujeme v predvianočnom čase realizovať projekt s názvom Adventné čítanie deťom.

O projektoch budeme informovať v predstihu a priebežne. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a spoločné stretnutia s deťmi a knihami.

So srdečným pozdravom a s úctou, za CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM, 

MgA. Viera Kučerová