Visegrad Reads to Kids – Vyšehrad číta deťom

28.02.2018

 

Cieľom projektu Vyšehrad číta deťom je zvýšiť informovanosť o dôležitosti čítania deťom nahlas v krajinách V4.  Projekt je primárne určený pre rodičov a ich deti, ale do celého projektu a jeho propagácie sa môžu zapojiť knižnice, školy, či rodinné centrá.  Všetky činnosti projektu vytvoria základňu pre medzinárodnú sieť zameranú na problematiku čítania deťom nahlas.

Slávnostná Inaugurácia

Medzinárodný projekt zaháji slávnostná Inaugurácia, ktorá sa bude konať 28. mája 2018 v Prahe za účasti zástupcov všetkých krajín V4. Spoločne tak odštartujeme celý projekt prenesený do materských krajín ako  Týždeň čítania deťom.

Týždeň čítania deťom

V rámci projektu Visegrad Reads to Kids sa bude konať od 4. do 10. júna 2018 Týždeň čítania deťom vo všetkých spolupracujúcich krajinách V4. Cieľom už tradičného Týždňa čítania deťom je motivovať deti a mládež k pravidelnému čítaniu a rozvíjaniu lásky k literatúre. Súčasťou týždňa môžu byť organizované akcie najrôznejšieho typu. Môže sa jednať o medzigeneračné aktivity, stretnutia so spisovateľmi a autormi detských kníh, čitateľské hry a súťaže, malé dielne pre deti a rodičov atď. 

                V počas Týždňa čítania deťom bude zrealizovaná medzinárodná verejná akcia vo všetkých krajinách súbežne. V priebehu tohoto dňa sa  budú deťom zo základných škôl čítať vybrané tituly detskej literatúry krajín V4 a zároveň sa uskutoční telemost medzi Poľskom, Slovenskom, Maďarskom a Českom. Konkrétny dátum tohoto dňa upresníme.

Zapojenie verejných knižníc

Tohtoročný štvrtý ročník Týždňa čítania deťom bude zameraný na čítanie a propagáciu  českých, slovenských, poľských  a maďarských autorov detskej literatúry.

Každá knižnica bude mať k dispozícii ponuku doporučených kníh autorov krajín V4,  ktorý vás môže inšpirovať . Ďalej  bude možné využiť brožúrku v  elektronickej podobe, ktorá bude obsahovať nielen spomínaný zoznam doporučených autorov, ale zároveň aj tipy a praktické rady k čítaniu , alebo  informácie o samotnom projektu a o všetkých partnerských organizáciách.  Tešíme sa na spoluprácu  kde aj vďaka vašej účasti bude celé Slovensko čítať deťom.

Čítajme deťom každý deň. Každý deň bude o zážitok krajší

Partnermi projektu v zastúpení jednotlivých krajín  Vyšehradskej štvorky sú:

Celé Česko čte dětem, o.p.s.  www.celeceskoctedetem.cz / hlavný partner /

Celé Slovensko číta deťom, o.z. www.celeslovenskocitadetom.sk / partner /

Fundacja ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom  www.calapolskaczytadzieciom.pl / partner /

Hungarian Reading Association (Magyar Olvasástársaság) www.hunra.hu / partner /

http://visegradfund.org/home/

Visegrad Reads to Kids                                                         

Our aim is to raise awareness about the importance of reading aloud amongst all four Visegrad countries. We want to promote reading aloud through campaigns among parents and stakeholders (schools, libraries, family centres, etc.). In the framework of the project, we will organise and promote the Week of Reading to Kids, which will be focused on children and children’s literature.

The Week of Reading to Kids will take place in the first week of June 2018. During this week there will be organised events in all four of the participating countries, including: days of reading, intergenerational activities, meetings with writers, as well as little workshops for children and parents. These activities will create a base for an international network focused on the idea of reading aloud. All experiences gained during the organisation of the event will be used in our future activities.

http://visegradfund.org/home/