Čítania / 2019

PIATY TÝŽDEŇ ČÍTANIA DEŤOM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

3. - 7. júna 2019

Tento celoslovenský projekt je zameraný na rodinu a jeho cieľom je podpora emocionálneho, psychického a morálneho zdravia detí a mládeže.           

Chceme vás inšpirovať, vy však môžete ísť svojou vlastnou cestou. Hlavné je, že sa všetko bude niesť v znamení hesla:

„Poď, budem ti čítať!“

a celý program bude akcentovať myšlienku:

„Čítajme deťom 20 minút každý deň!“

Súbory na stiahnutie

35 kB
doc