•  

  Festival českej a slovenskej tvorby pre deti v Prahe

  2. - 6. októbra 2023
  viac info
 •  

  Mapa čítaní

  Pozrite si na mape kde všade sme čítali v roku 2021
  mapa čítaní
PRIPRAVUJEME

FESTIVAL ČESKEJ A SLOVENSKEJ DETSKEJ TVORBY V PRAHE 2. - 6. OKTÓBRA 2023

Záštitu nad českým a slovenským detským festivalom prevzal prezident Českej republiky Petr Pavel.

Festival predstaví zaujímavé divadelné, knižné a výtvarné diela pre deti zo Slovenska a Českej republiky a pripomenie najmladšej generácii blízkosť oboch národov. Dramaturgická koncepcia vychádza z 30. výročia rozdelenia Československa a života v dvoch samostatných republikách, ale aj z absurdity vojnových konfliktov a bezhraničnej dôvery detí v nás dospelých. Festival organizuje BONA FIDE z.s. a uskutoční sa v Divadle Kampa, v Mestskej knižnici na Mariánskom námestí, v Dome národnostných menšín, v Divadle Palace, v kine Atlas a v pražských základných a stredných školách.

Viac sa dozviete TU

Čítali sme

Čítali sme aj v Haliči.
Čítali sme aj na Festivale českej a slovenskej tvorby pre deti v Prahe.
Čítali sme online z domu, aj v čase adventnom...
Andrej Kiska, prezident SR, čítal deťom v Prezidentskom paláci
Čítania boli vzájomne prepojené s projektom Vyšehrad číta deťom. Spoločné čítanie Slovenska, Maďarska, Česka a Poľska sa konalo v Prahe.
V Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici čítame pravidelne každý rok.
V Šrobárovom ústave respiračných chorôb v Dolnom Smokovci čítal aj pán prezident SR Andrej Kiska
V Trenčíne sme čítali na námestí pod Trenčianskym hradom
V Kultúrnom dome v Detve sa zúčastnili čítania žiaci ZŠ aj senori ....v počte 320

"Poď, budem ti čítať!"

Hrdinom projektu CELÉ SLOVENSKO ČITA DEŤOM sú deti a rodina, jej atmosféra, rozširovanie a prehlbovanie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného čítania, s perspektívou harmonizovania vzťahov a zároveň obohacovania krásou slova, krásou príbehov a krásou vzájomne prežitého. Čítanie veľkých malým je o budovaní vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale aj veľký, človek veľmi potrebuje. Je to ten pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani televízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, ani nadšenie z počítačových hier.

Hlasné čítanie nám dá to, čo cez žiadne iné médium nedostaneme.

Pravidelné hlasné čítanie prináša:

 • uspokojuje najdôležitejšie emočné potreby dieťaťa
 • vytvára pevné puto medzi rodičom a dieťaťom
 • podporuje zdravý psychický vyvoj dieťaťa
 • podporuje jeho sebavedomie
 • dáva mu pocit istoty, zázemia, spolupatričnosti
 • rozvíja jazyk, slovnú zásobu, dáva slobodu vyjadrovania
 • formuje budúceho čitateľa a aj jeho písomný prejav
 • učí samostanému mysleniu, logickému, ale aj kritickému
 • rozvíja predstavivosť
 • zlepšuje sústredenie
 • trénuje pamäť
 • prináša všeobecné znalosti

Pomôžte nám 2% z vašich daní

Milí priatelia, radi by sme vás informovať o možnosti poskytnutia finančnej podpory 2% z vašich daní.

VIAC INFORMÁCIÍ TU

Tlačová správa o.z. CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM za rok 2016 a vyhodnotenie projektov DRUHÝ TÝŽDEŇ ČÍTANIA DEŤOM V SR a CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM aj na MIKULÁŠA

VIAC INFORMÁCIÍ TU