Adventné čítania 2021

20.12.2021
Milé deti, milí priatelia,
 
predvianočný, adventný čas je vôkol nás. Nebolo možné sa však s vami stretnúť. Stihli sme jedno online čítanie v VII ZŠ na ulici Janka Alexyho vo Zvolene, ktoré zrealizovala úžasná p. učiteľka Ivetka Lietavová, jedno online čítanie v SZŠ Škola u Filipa v Banskej Bystrici. Každoročne chodíme za detičkami do Fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici a spoločne s vedením ZŠ pri FN v BB Evkou Hubáčkovou a Marienkou Laukovou pripravíme vianočné príbehy. V týchto dňoch si naše čítanie pozerali cez telefón. Čítania sme si pre Vás pripravili aj na video záznam a poslali sme ich deťom do MŠ na Sliači, vo Zvolene a v Očovej. Takisto sa k adventnému čítaniu pripojili Školská knižnica Branovce, ZŠ Jarovnice, SZŠ Slobody v Košiciach, Hornozemplínska knižnica Vo Vranov nad Topľou a Spojená škola internátna v Leviciach.
 
Veríme, že sa nám podarí zvíťaziť nad covidom 19, prekonať pandémiu v zdraví a na budúci rok sa opäť spolu stretneme. Prajeme pokojný a krásny adventný čas, šťastné Vianoce a všetko dobré, hlavne veľa zdravia v novom roku 2022.  
Ďakujeme za účasť i podporu a tešíme sa na spoluprácu a na stretnutia v r 2022.