Medzinárodný deň detí sme oslávili čítaním

03.06.2021

V uplynulom pandemickom roku aktivity pre naše deti nebolo možné realizovať. A tak sme sa prvý krát stretli s detičkami reálne práve  na MDD. S knihami,  rozprávkami  a pesničkami  sme zavítali dopoludnia do MŠ vo Zvolene a odpoludnia do SZŠ v Banskej Bystrici.

V programe naplnenom krásnym čítaním, spevom a hravým zapojením detí do deja, účinkovali herci Mária Olejníková, Ondřej Daniš a Patrícia Pivolusková. Žiarivé očká a radostné úsmevy nám boli odmenou a potešením. Akciu sme realizovali s podporou projektu Amazon Reads.