Zmena termínu pre ŠIESTY TÝŽDEŇ ČÍTANIA DEŤOM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

26.05.2020

Milí naši priatelia, spolupracovníci a priaznivci,

posielame Vám srdečné pozdravy a touto cestou aj informáciu,  že ŠIESTY TÝŽDEŇ ČÍTANIA DEŤOM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE,  ktorý mal prebiehať od  1. – 7. júna 2020, sa v dôsledku opatrení súvisiacimi s koronavírom COVID 19 odsúva  na december 2020.

Veríme, že v termíne 7. – 13. decembra 2020 sa podujatie už bude môcť realizovať.  Radi by sme Vás preto s predstihom informovali o novom termíne  a prizvali Vás k jeho realizácii. Vzhľadom k decembrovému  termínu prispôsobíme aj názov projektu na: „CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM V ČASE ADVENTNOM“.    

Samozrejme pripravíme pre Vás aktuálne propagačné materiály, ktoré všetkým prihláseným subjektom včas pošleme. Tešíme sa na spoluprácu a na osobné stretnutia, ktoré nám všetkým chýbajú.

Počas krízových opatrení sme sa tešili aspoň z čítania z domu a všetkým čítajúcim ďakujeme.


S úctou  za CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM
MgA. Viera Kučerová