A smútok je preč - Festival českej a slovenskej tvorby pre deti vo Zvolene, 22.10.2019

A smútok je preč - Festival českej a slovenskej tvorby pre deti vo Zvolene, 22.10.2019