Bánovce nad Bebravou, 31.5. - 1.6.2016

POĎ, BUDEM TI ČÍTAŤ !

Mestská knižnica Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou sa zapojila do 2. ročníka podujatia celoslovenskej akcie „POĎ, BUDEM TI ČÍTAŤ“ Celé Slovensko číta deťom. Záštitu nad podujatím Týždňa čítania deťom v Slovenskej republike prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Dňa 31.5.2016 sa konalo čítanie v DSS Archa. Klientom postupne prečítali zopár príbehov z knižky Gabriely Futovej Nejdem a basta! vedúca knižnice Jarmila Mikulová, knihovníčka Mária Vavrová a bývalá vedúca knižnice Helena Klobučníková. Do čítania sa postupne zapojili aj klienti DSS Archa. Po prečítaní úsmevných príbehov nás klienti prekvapili kultúrnym programom, v ktorom si zatancovali a zaspievali.

Dňa 1.6.2016 sa čítalo z knižky Nejdem a basta! žiakom prvého a druhého ročníka ZŠ Komenského a ZŠ Školská. Čítanie zahájil primátor mesta Marián Chovanec. Postupne sa do čítania zapojili tanečníčka z FS Drienovec Veronika Štrbavá, ako aj u deti obľúbený maskot knižnice Osmijanko v podaní Soni Exlerovej. Nakoľko bolo čítanie veľmi zaujímavé a deti pozorne počúvali, v čítaní pokračovali aj pani učiteľky. Program nám spestril ľudovým spevom Ľuboš Kováč z 2.A ZŠ Školská víťaz speváckej súťaže.

Pri odchode deti dostali bulletiny a záložky do kníh, ktoré nám venovalo občianske združenie Celé Slovensko číta deťom. Od pracovníčok knižnice dostali ku dňu MDD sladkú odmenu.

Spolu sa na akcii zúčastnilo 55 detí. Už teraz sa tešia na 3.ročník čítania i na stretnutie so zaujímavými ľuďmi.

Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na 3. ročník

Jarmila Mikulová

vedúca knižnice
Mestská knižnica Ľ.Štúra

Bánovce nad Bebravou čítaju deťom