Celé Slovensko Číta Deťom - Mestská knižnica Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou

Mestská knižnica Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou sa zapojila do 3. ročníka čítania deťom v Slovenskej republike „Celé Slovensko číta deťom“- Čítajme deťom 20 minút každý deň! Patronát nad podujatím v Slovenskej republike prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Dňa 5.6.2017 sa o 10.00h začalo čítanie z knižky Príbehy z Trdelníkova od Márie Demitrovej žiakom prvého ročníka ZŠ Duklianska s pani uč. Matejovou a štvrtákom zo ZŠ Školská s pani uč. Magdolenovou. Čítanie zahájil primátor mesta Marián Chovanec, ktorý deti pobavil vtipným textom. Následne v čítaní pokračoval u deti obľúbený maskot knižnice Osmijanko v podaní Soni Exlerovej. Pri odchode deti dostali bulletiny, samolepky a záložky do kníh, ktoré nám venovalo občianske združenie Celé Slovensko číta deťom.

6.6.2017 pokračovalo čítanie v DSS Archa. Klientom postupne prečítali zopár vtipných príbehov z Trdelníkova vedúca knižnice Jarmila Mikulová a knihovníčka Mária Vavrová. Do čítania sa postupne zapojili aj klienti DSS Archa.

Spolu sa na celoslovenskom čítaní zúčastnilo 78 detí. Už teraz sa tešia na 4.ročník čítania i na stretnutie so zaujímavými ľuďmi.

Mestská knižnica Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou