Bánovce nad Bebravou - Mestská knižnica Ľ. Štúra číta deťom 4.-6.6.2018

Aj v tomto roku sa Mestská knižnica Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou sa zapojila už do 4. ročníka čítania deťom v Slovenskej republike „Celé Slovensko číta deťom“- Čítajme deťom 20 minút každý deň! Patronát nad podujatím v Slovenskej republike prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Dňa 4.6.2018 sa o 10.00h začalo prvé čítanie z knižky Matilda, ktorú napísal Roald Dahl.  Čítanie zahájil primátor mesta Marián Chovanec, ktorý čítal žiakom tretieho ročníka ZŠ Partizánska s pani učit. Blahovou a Ligockou. Deti pobavil vtipným textom, ktorý doplnil svojimi zážitkami. Následne v čítaní pokračovala Eva Lavríková, známa prekladateľka kníh o Prdipráškovi. Pri počúvaní príbehov o Matilde sa veru deťom nechcelo ísť ani do školy. Na záver podujatia uskutočnila Evka rozhovor s deťmi o ich dojmoch z čítania, ktoré odvysiela Bánovská televízia.

Pri odchode deti dostali bulletiny a záložky do kníh, ktoré nám venovalo občianske združenie Celé Slovensko číta deťom.

6.6.2018 pokračovalo čítanie v DSS Archa, kde sa čítala kniha „Môj dedko rýchly šíp“  od Marty Hlušíkovej. Čítania sa ujala poslankyňa Mestského zastupiteľstva Nadežda Zaťková, vedúca knižnice Jarmila Mikulová a knihovníčka Mária Vavrová. Do čítania sa postupne zapojili aj klienti DSS Archa, ktorí sa zabávali na úsmevných príbehoch.

Spolu sa na celoslovenskom čítaní zúčastnilo 78 detí. Už teraz sa tešíme na 5.ročník čítania i na stretnutie so zaujímavými ľuďmi.

JM

Bánovce nad Bebravou čítaju deťom

Video

Bánovce nad Bebravou 4.6.2018