Celé Slovensko Číta Deťom - Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Banská Bystrica 5.-9.6.2017

5.-9.6.2017 sa konala na Slovensku kampaň Celé Slovensko číta deťom. Verejná knižnica sa do projektu Celé Slovensko číta deťom zapojila nasledovnými podujatiami:

5.6.2017 o 10.00 pobočka Jilemnického 48 – čítala Viera Kováčová (čitateľka)

Knižka: Korněj Čukovskij a Ľuboslav Paľo: Doktor Jajbolíto

Počet účastníkov: 25 detí (MŠ Šalgotarjánska)

 

5.6.2017 o 9.00 pobočka Karpatská 3 – čítala Mgr. Dana Bugáňová (učiteľka, dcéra básnika Mikuláša Kováča)

Knižka: Ľubomír Feldek: Modrá kniha rozprávok

Počet účastníkov: 20 detí  (3.A. ZŠ Pieninská)

 

6.6.2017 o 9.00 pobočka Jilemnického 48 – čítala Mgr. Eva Pršová, PhD. (vysokoškolská učiteľka UMB BB, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy)

Knižka: K.J. Erben: Kytice - balada Vodník

Počet účastníkov: 24 detí (6.A ZŠ Spojová)

 

6.6.2017 o 10.00 pobočka Karpatská – čítala Mgr. Eva Bešinská (učiteľka na dôchodku)

Knižka: Ezopove bájky

Počet účastníkov: 21 detí (3.B. ZŠ Pieninská)

 

7.6.2017 o 14.00 pobočka Jilemnického 48 – čítala Stanka (študentka)

Knižka: Ján Uličiansky: Veverička Veronka

Počet účastníkov: 26 detí (Školský klub 2. a 3. roč. ZŠ Spojová)

 

8.6.2017 o 9.00 pobočka Jilemnického 48 – čítala Mgr. Eva Pršová, PhD. (vysokoškolská učiteľka UMB BB, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy)

Knižka: Erik Jakub Groch: Tuláčik a Klára

Počet účastníkov: 26 detí (1.A, B SZŠ Dráčik)

 

9.6.2017 o 9.00 pobočka Jilemnického 48 – čítala Iveta Weissová (knihovníčka)

Knižka: Korněj Čukovskij a Ľuboslav Paľo: Doktor Jajbolíto

Počet účastníkov: 16 detí (2. roč.  ZŠ Radvaň)

 

9.6.2017 o 14.00 pobočka Jilemnického 48 – čítala Iveta Weissová (knihovníčka)

Knižka: Korněj Čukovskij a Ľuboslav Paľo: Doktor Jajbolíto

Počet účastníkov: 17 detí (Školský klub 3. roč.  SZŠ Dráčik)

 

9.6.2017 o 9.00 pobočka 29. augusta – čítal Milan Valašťan (dôchodca)

Knižka: A. Zápotocký: Barunka

Počet účastníkov: 20 detí (2. A ZŠ Tr. SNP )

Spolu čítalo: 195 detí