Týždeň čítania deťom v SR - 21.6.2023, vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE 6. ROČNÍKA BANSKOBYSTRICKÉHO PIERKA 
 
21. júna sa v priestoroch Verejnej knižnice Mikuláša Kováča uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 6. ročníka autorskej literárnej súťaže Banskobystrické pierko, ktoré každoročne organizuje Verejná knižnica Mikuláša Kováča. Súťaž bola určená žiakom ZŠ a študentom SŠ z okresov Banská Bystrica a Brezno. Rozdelená bola do dvoch kategórií podľa veku. Súťažilo sa v písaní poézie aj prózy.
 
Do 6. ročníka súťaže sa zapojilo 83 prác žiakov a študentov z 24 škôl. Tento ročník bol špecifický i vďaka pripomienke 50. výročia založenia knižnice, čo sa objavilo aj v tematickom zameraní.
Trojčlennú odbornú porotu 6. ročníka Banskobystrického pierka tvorili:
 
PhDr. Slavomíra Očenášová-Štrbová, PhD. - poetka, literárna vedkyňa a držiteľka ocenenia Zlatá medaila Leva Tolstého za publicistickú činnosť,
Mgr. Zuzana Kubasakova - autorka detských kníh, fotografka, organizátorka podujatí a knihovníčka,
Miroslav Kapusta - banskobystrický básnik a organizátor podujatí zameraných na popularizáciu poézie Ars Poetica Neosoliensis.
 
Odborná porota sa zhodla na ocenení týchto prác:
I. kategória POÉZIA
1. miesto: Môj domov - Lea Valentová, 5.B, ZŠ Ďumbierska
2. miesto: Príbeh vybraných slov - Bianka Boháčová, 4. A, MŠ a ZŠ Pohorelá
3. miesto: Kniha pre všetkých - Katka Rumanovská, 3.B, ZŠ Ďumbierska
II. kategória POÉZIA
1. miesto: Mladá generácia - Lucia Seninová, 8.C, ZŠ Moskovská
2. miesto: Kniha najvernejší priateľ človeka - Natália Pustajová, 1. A, SOŠ techniky a služieb v Brezne
3. miesto: Temnota - Júlia Kanošová, 8.A, ZŠ a MŠ Pohorelá
I. kategória PRÓZA
1. miesto: Čarovný hrnček - Lara Schwartz, 4.B, ZŠ Sitnianska
2. miesto: Stratená Misinka - Sára Kmeťová, 5. B, ZŠ Ďumbierska
3. miesto: Povesť o slovenských haluškách - Adam Čiampor, 5.A, ZŠ Sama Cambela, Slovenská Ľupča
II. kategória PRÓZA
1. miesto: Knižnica na Férskej ulici - Lucia Štiblická, 8.A, Stredná športová škola Banská Bystrica
2. miesto: Za každých okolností - Lea Gurská , 8. A, ZŠ Moskovská
3. miesto: Príbeh Statočného chlapca - Šimon Mojš, 6.C, ZŠ Ďumbierska
 
Čestné uznanie získala ZŠ Ďumbierska 17, BB, ktorá sa do 6. ročníka súťaže Banskobystrické pierko zapojila najväčším počtom žiakov i prác.
Súčasťou slávnostného odovzdávania cien bol kultúrny program, ktorý v spolupráci s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča zabezpečilo OZ Celé Slovensko Číta Deťom. Bábkoherečka a zakladateľka združenia Viera Kučerová spolu s herečkou Patríciou Pivoluskovou a redaktorom RTVS Marekom Pivoluskom nám prečítali obľúbené diela detskej literatúry.
 
Muzikálová speváčka a pedagogička Terézia Králiková spestrila slávnostné odovzdávanie spevom. Celé podujatie bolo príjemnou oslavou krásy hovoreného i písaného slova, pripomenutie dôležitosti kultúry i vyjadrenie podpory nádejným literárnym talentom.
 
Veľká vďaka patrí sponzorom, vďaka ktorým sme 12 nádejných spisovateľov mohli potešiť hodnotnými vecnými darmi a darčekovými poukážkami.
Ďakujeme:
Oblastná organizácia CR Stredné Slovensko
 
Autorská literárna súťaž Banskobystrické pierko organizovaná Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča, kultúrnou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja bude pokračovať i v budúcom roku. Tešíme sa na to už teraz!

 

Týždeň čítania deťom v SR - 21.6.2023, vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici