Banská Bystrica číta deťom 5.12.2017 o 17:30 hod. v Panta Rhei, Europa Banská Bystrica

5. 12. 2017 zavítalo o.z. CSČD v podvečerných hodinách do kníhkupectva Panta Rhei v nákupnom centre EUROPA v Banskej Bystrici. Čítali sme detičkám z DD Ratolesť v Tŕní. Okrem krásneho vzájomného stretnutia čítajúcich hostí a detí, si Detský domov Ratolesť v Tŕní si v rámci mikulášskej zbierky Panta Rhei odniesol vyše 100 kníh. Čítajúci hostia dali prítomným deťom darčeky v podobe krásnych prečítaných príbehov a deti odmenili čítajúcich a organizátorov krásnym kultúrnym programom, ktorý si pripravili v podobe kolied, hudobných čísiel a tanca. Milé stretnutie s úžasnými hosťami a deťmi v adventnom čase medzi krásnymi knihami.

Banská Bystrica číta deťom

Audio

BB Pantha Rhei Mikuláš 2017 audio