Banská Bystrica číta deťom 30. mája 2016 o 14:00 hod. v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici

30. mája 2016 o 14:00 hod. sme čítali v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici, kde už šiesty rok pravidelne prichádzame s projektom CSČD aj vďaka pomoci pani riaditeľky Evky Hubáčkovej a pani učiteľky Márii Laukovej, ktoré sa chorým detičkám venujú nad rámec svojej práce, s láskou, v nemocničnej škole.

Sme radi, že im môžeme priniesť rozprávkové príbehy, ktoré ich prenesú cez rieku bolesti do sveta fantázie a snov.

Čítali: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD., prednosta II.Detskej kliniky SZU v Banskej Bystrici,Tereza Králiková, Mgr. Marek Pivoluska a MgA. Viera Kučerová

Foto: M. Suchý

Banská Bystrica číta deťom

Audio

Banská Bystrica, audio