Banská Bystrica číta deťom 6.júna 2019 o 14:00 hod. v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici

Audio

B.Bystrica 2019 audio