Bojnice čítajú deťom, 4.-8.6.2018 v Mestskej knižnici Bojnice

Bojnice čítajú deťom

V prvom rade aj my ďakujeme za zorganizovanie pekného podujatia. Chceme sa o ňom zmieniť aj na našom webe viac aj s fotkami ale kvôli dovolenkám sme sa k tomu, žiaľ, ešte celkom nedostali.
U nás zásluhou pekného počasia prebehol týždeň prevažne v nádhernej letnej čitárni, kde práve dokvitol orgován Jaroslavy Blažkovej,  červenolistý tavolník  Adolfa Dudeka aj rozprávkovníky-jablonky Veroniky Hoffmannovej a Jozefa Lenharta, ktoré chystajú jesenné prekvapenia.
Do 4. ročníka Celé Slovensko číta deťom sme zapojili predovšetkým menšie deti, ktorým sme všetkým rozdali letáčiky o dôležitosti čítania. Podľa v závere doplneného programu čítania, ktorý máme aj na webstránke knižnice -s linkami na jednotlivé knihy: http://www.mestskakniznicabojnice.sk/podujatia/plan-podujati.php 
môžme skonštatovať rečou štatistiky, že sme uskutočnili v rámci týždňa 10 podujatí  pre 287 detí.
Čítali sme najmenším – deťom materskej školy, deťom školského klubu, aj školopovinným až po siedmakov. (Deviataci a ôsmaci mali výlet, tak sa nepodarilo podujatie aj pre nich.)  Privítali sme aj deti zo Špeciálnej základnej školy v Prievidzi, ktorým sme  urobili aj hľadanie pokladu podľa knihy Janoscha Poďme hľadať poklad: (http://www.mestskakniznicabojnice.sk/katalog-knih/kniha.php?c=033247 ).
Deti po splnení úloh (od šplhu lanom z hrušky letnej čitárne, cez prišitie gombíka, určovanie zvierat, vtákov, svetových strán po poskytnutie prvej pomoci) v skupinách naozaj našli  poklad a rozdelili sa s ostatnými.
Čítali sme aj so všetkým 3 skupinami detí školského klubu, ktoré sú v Bojniciach- v popoludňajších hodinách. 
Vo štvrtok, 7. júna, knižnica volila svojho kráľa či kráľovnú. Bol to už 22. ročník súťaže. Minuloročný kráľ Jakub Lacko (ktorému patrí  prvenstvo v návštevnosti knižnice), korunoval kráľovnou Kristínku Ďuricovú, ktorá najväčším počtom bodov pretromfla ostatných šiestich finalistov.
Snažili sme sa, podobne ako aj inými podujatiami počas celého roka vzbudiť u detí záujem o knihy a čítanie. Mali možnosť si vybraťz  minimálne 3 titulov, čo budeme čítať. Dve triedy si vzali knihy aj na dočítanie do školy. Premiéru mal napríklad pre škôlkárov Nevedko, ktorý prišiel v adekvátnom oblečení s typickým modrým klobúkom, zelenou kravatou, žltými nohavicami ... Porozprával o sebe, čo všeličo sa mu podarilo nevedkovať v knižke, o svojom aute na  sódovku a sirup, prečítal im knihu Rušeň, z ktorej robili aj úlohy a všetkých 58 detí bolo v závere vagónikmi na vláčiku, ktorý ťahal. Pred každým tunelom, ktorých bolo 5 (vytvorených pani učiteľkami) zapískal ...(Bola to zábava aj pre nás.) Nevedko nezabudol nakoniec -ako je to aj v knižke povedať, že Vševedko veľa vie, aj vďaka knižkám a už bude čítať aj on, ponúkol aj viacero kníh na prečítanie z našej knižnice.