Čítania / 2011 / Čítania 2011

Bratislava číta deťom - 25.11. 2011 Koncertná sieň Mirbachovho paláca Bratislava

HOSTIA PROGRAMU:

Petra Džengerová - Nagyová
Zuzana Krónerová
Lucia Satinská
Viera Kučerová
Daniel Heviér
Ondrej Sliacky
Roman Pomajbo
Martin Varinský