Celé Slovensko Číta Deťom v staromestskej knižnici v Bratislave

CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM AJ NA MIKULÁŠA
Aj naša knižnica sa zapája do projektu Celé Slovensko Číta Deťom.
6.12.2016 o 9;00 v centrálnej knižnici Blumentálska divadelník Pavol Viecha s hudobným doprovodom violončela číta z knižky Hastrošovci od Roalda Dahla.
7.12.2016 o 11;30 v pobočke Západný rad číta Táňa Šúrová - moderátorka z knižky Plajko od Branislav JOBUS.
9.12.2016 o 9;00 v pobočke Záhrebská číta herec Lukáš Frlajs z Pokladnice klasických čarovných príbehov.
Hrdinom projektu sú deti a rodina, jej atmosféra, rozširovanie a prehlbovanie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného čítania.
#staromestskakniznica #celeslovenskocitadetom