Bratislava číta deťom - Staromestská knižnica 4.- 8. 12. 2017

Čítanie Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša sa v rámci Slovenska konalo v dňoch 4. – 8. decembra 2017.
Staromestská knižnica sa zapojila nasledovnými podujatiami:

5. 12. 2017 o 9:00 centrálna knižnica Blumentálska 10/a
Čítala: Barbora Šablatúrová (knihovníčka)
Knižky: Hans Christian Andersen – Čarovné Vianoce, rozprávka Smrek
Počet účastníkov: 21 detí + 1 dospelý (2. A, ZŠ Vazovova)

5. 12. 2017 o 14:00 pobočka Karadžičova 1
Čítala: Lucia Hurajová (herečka)
Knižka: Július Balco – Strigôňove Vianoce
Počet účastníkov: 19 detí + 3 dospelí (2. B, ZŠ Grösslingová)

6. 12. 2017 o 11:00 pobočka Západný rad 5
Čítali: Samčo brat dážďoviek [umelecký pseudonym], Revúca figa [umelecký pseudonym]
Knižka: Autorská rozprávka o strome, ktorého plodmi sú muzikanti a autorská básnička
Počet účastníkov: 16 detí + 1 dospelý (2. C, ZŠ Dubová)

7. 12. 2017 o 9:30 pobočka Záhrebská 8
Čítala: Kristína Baluchová (spisovateľka)
Knižka: autorské čítanie z kníh Kapitán Padák: Straty a nálezy; Kapitán Padák: Pašerácka spojka
Počet účastníkov: 31 detí + 2 dospelí (3. A, 3. B, 3. C, ZŠ Jelenia)

Resumé:
Celkový počet účastníkov: 87 detí, 7 dospelých
Podujatie možno hodnotiť ako veľmi úspešné. Deti čítania naozaj zaujali. Knižnica sa zapojila celým spektrom tém – rozprávkami (pobočka Blumentálska), environmentálnou ideou a vzťahom človeka k prírode (Západný rad), autorským čítaním a rozprávaním o lietadlách a lietaní (Záhrebská), umeleckým čítaním (pobočka Karadžičova).

V Bratislave, 7. 12. 2017
Vypracovala: Anna Zajacová

 

Bratislava číta deťom