Budča číta deťom - 04.06.2019, MŠ Budča

Organizátor: Ľudmila Lysinová v spolupráci s MŠ Budča
Pre deti MŠ Budča, Dubové, Turová, Tŕnie
 
Kto bude čítať:
Mgr. Eliška Marková, učiteľka ZŠ Budča, dobrovoľníčka
Jozef Hric, veliteľ hasičov, DHZ Budča, poslanec obecného zastupiteľstva
Alena Mozolová, upratovačka MŠ Budča
MUDr. Ľudmila Lysinová, MPH, lekárka, bytom Budča
 
V záhrade MŠ Budča sme čítali deťom z Budče, Tŕnia, Dubového a Turovej.

Na záver nám predškoláci z budčianskej MŠ zahrali divadielko a deti čakalo sladké prekvapenie.
Srdečne všetkým ďakujeme.
 

Budča číta deťom