Bystré číta deťom - 06.06.2019 - Základná škola Bystré

Aj Základná škola Bystré sa zapojila do projektu Celé Slovensko číta deťom. Deťom z prvého stupňa čítali zaujímaví ľudia, ktorí sú spätí s našou školou a obcou. 6. júna sa žiaci pospájali po ročníkoch a každú triedu navštívil zaujímavý hosť. Čítala nám naša bývala pani učiteľka, ktorá je už na dôchodku, pán farár, pani upratovačka a pani učiteľka z 2. stupňa. Žiaci s úžasom počúvali a zapájali sa do diskusie o knihách.

Bystré číta deťom