Siedmy týždeň čítania deťom, Bystré, 24.6.2022, ZŠ Bystré