Bytča, 31.5.2016

Do projektu „CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM“ sa zapojila aj Mestská knižnica v Bytči.
Hrdinami tohto projektu nie sú knihy, ale deti a rodina, jej atmosféra, rozširovanie a prehlbovanie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného čítania. Preto „čítajme deťom 20 minút denne, každý deň!“ a  nehovorme im "Choď a čítaj si!  ale "POĎ, BUDEM TI ČÍTAŤ! "

Dňa 31.5.2016 tretiaci a štvrtáci zo ZŠ Ulica mieru a ZŠ Ulica Eliáša Lániho navštívili Mestskú knižnicu v Bytči. Prišli si vypočuť čítanie hosťí projektu Celé Slovensko číta deťom Bc. Miroslava Minárčika- primátora mesta Bytča, Ing. Waldemara Osczedu, Mgr. Gabrielu Uhliarikovú a Dagmar Kukulíkovú, ktorí prečítali rozprávky Medvedík PU, Mimi & Líza a Párožrúti.
Žiakov ohromilo pôsobivé čítanie hostí a kultivovaný rečový prejav vyvolával u detí predstavivosť i fantáziu. Samozrejme, prezentovali aj svoje umelecké schopnosti .
Po prečítaní rozprávok deti odmenili čítajúcich potleskom. Čítanie rozprávok bolo nezabudnuteľným zážitkom pre deti i dospelých.

(zdroj: www.bytca.sk)

Bytča číta deťom