Dolný Kubín číta deťom - Oravská knižnica Antona Habovštiaka 31.5. - 5.6.2019

Kde:

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Oravská galéria v Dolnom Kubíne, ZŠ s MŠ pri Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého v Dolnom Kubíne, MŠ vo Vyšnom Kubíne

Kedy:

31.5.2019 – 5.6.2019

 

O koľkej:

od 8:00 do 16:00 hod.

Kto čítal - hostia čítania:

Zuzana Štelbaská – spisovateľka, Andrea Gregušová – spisovateľka, Eva „Plamienka“ Dudášová – ilustrátorka, Jozef Kaščák - spisovateľ, Peter Huba – spisovateľ, riaditeľ Oravskej knižnice, Michal Švento - vedúci Odboru školstva, mládeže, kultúry a športu Mestského úradu v Dolnom Kubíne, Janka Greššová – riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne, knihovníčky Oravskej knižnice Miriam Kazimírová, Iveta Salvová, Alena Javorková, Jana Katreníková, Táňa Labdová, učiteľky a učitelia základných škôl Zlatica Jurčiaková, Romana Mičáňová, Dorota Bištiaková, Jozef Strapec, Roman Matejov, vychovávateľka školského klubu detí Zuzana Kederová, Alena Chytilová – zriaďovateľka lekárne U anjela v Dolnom Kubíne a pracovník tejto lekárne Miroslav Kajko, Žofia Mäsiarová - pracovníčka Oravskej galérie, Janka Kubačková – pracovníčka mestského úradu,  Sidónia Mikušová – majiteľka kvetinárstva Oravaflor s kolegyňou Majkou, žiačky a žiaci  ZŠ J. Matúšku v Dolnom Kubíne

Pre koľko detí a v akom veku:

794 detí vo veku 3 – 15 rokov zo ZŠ J. Matúšku, ZŠ M.  Kukučína, ZŠ P. Škrabáka, CSŠ A. Radlinského, SZŠ Jánoš, ZŠ s MŠ pri DONsP, MŠ Obrancov mieru Dolný Kubín,  MŠ Vyšný Kubín, ZŠ Chlebnice

Krátke zhodnotenie čítania:

V Oravskej knižnici Antona Habovštiaka sme týždeň začali i skončili stretnutím detí so spisovateľkami. Slávnostné otvorenie bolo už v piatok 31.5., kedy deťom príbeh zo svojej knihy Adamko prečítala spisovateľka Zuzana Štelbaská. V piatok 7.6. podujatie ukončila autorským čítaním Andrea Gregušová. Počas celého týždňa hostia čítali nielen úryvky z obľúbených kníh svojho detstva spojené so spomienkami na ich hrdinov, ale predstavili aj diela súčasných slovenských i svetových autorov. Deti si vypočuli veselé i napínavé príbehy z kníh: Na motýlích krídlach, Opice z našej police, Mrázik, Operácia orech a iné dedkoviny, Príbeh Tracy Bakerovej, Príbehy na dobrú noc pre malé rebelky, Pipi Dlhá Pančucha, Hniezdo pre sovičky, O víle Jarmilke, Babka na rebríku, Adela, ani to neskúšaj, Povesti z Oravy, Mačky vo vreci, Rozprávky na celý rok, Kňažia miesto rozprávky. V pondelok sme čítali nielen v knižnici, ale aj hospitalizovaným deťom v nemocnici a tiež školákom v Oravskej galérii. Pre deti boli pri príležitosti sviatku MDD popri čítaní pripravené aj ďalšie aktivity, ako rozprávkové hádanky, kvízy, hry a tvorivé dielne. Tradičná súčasť každoročného programu, divadielko žiakov ZŠ J. Matúšku, čakalo deti z MŠ v utorok. Tentoraz predstavili Rozprávku o repe doplnenú  veselými pesničkami a dramatizovaným čítaním príbehov o zvieratkách. V stredu a štvrtok medzi deti zavítali dolnokubínski spisovatelia Peter Huba a Jozef Kaščák. Prítomní žiaci si vypočuli povesti od Petra Hubu a následne s ním besedovali. Jozef Kaščák si pre deti vybral krátke prózy zo svojej knihy Živá reklama a obľúbenú časť z Pipi Dlhej pančuchy. Deti im ako poďakovanie pripravili vystúpenie, na ktorom zaspievali a zahrali slovenské ľudové pesničky. V stredu privítali návštevu z Oravskej knižnice deti MŠ vo Vyšnom Kubíne. Hlasné čítanie rozprávok a básničiek z nových kníh, ktoré na ne čakajú v knižnici, sa stretlo s veľkým záujmom.

Vo štvrtok dopoludnia sa v knižnici zastavila kráľovná z rozprávkovej ríše. Okrem toho, že prečítala rozprávku, splnila si aj jednu milú povinnosť. Pasovala prvákov na rytierov pekného slova a s ďalšou triedou prvákov, ktorí dokázali, že už vedia čítať, zapečatila šlabikár.

V knižnici i mimo nej sme zorganizovali 28 programov. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu podujatia.

Dolný Kubín číta deťom