Siedmy týždeň čítania deťom, Dolný Kubín, 20.6.2022, Oravská knižnica, Súkromná základná škola s materskou školou Jánoš

V knižnici sa stále niečo deje
Nebolo tomu inak ani v rámci projektu Celé Slovensko Číta Deťom
Čítali sme z knihy Toni Révajovej .

Siedmy týždeň čítania deťom, Dolný Kubín, 20.6.2022, Oravská knižnica, Súkromná základná škola s materskou školou Jánoš