Dolný Kubín, 30.5. - 3.6.2016

Kde:

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, ZŠ s MŠ pri Dolnooravskej nemocnici MUDr. Ladislava Nádašiho Jégého a Domov sociálnych služieb v Dolnom Kubíne

Kedy:

30.5.2016 – 3.6.2016

O koľkej:

od 8:00 do 12:00 hod.

Kto čítal - hostia čítania:

spisovateľka Ivana Furjelová,
herec Roman Večerek,
hudobná skupina Samá Slama

Pre koľko detí a v akom veku:

145 detí ZŠ a hospitalizovaných detí, 7 mladých klientov DSS

 

Oravská knižnica Antona Habovštiaka sa opäť pripojila k Týždňu čítania deťom. Vďaka ochotným spolupracovníkom sa čítalo celý pracovný týždeň a deti spoznali knihy, ktoré už nepatria k najmladším, ale stále dokážu osloviť nových čitateľov. V pondelok, utorok a piatok žiakom a detským čitateľom prečítali ukážky zo svojich obľúbených detských kníh pani učiteľky a pani knihovníčka. V utorok popoludní sa čítalo aj v literárnom krúžku Domova sociálnych služieb. Mladí čitatelia si navzájom nahlas čítali z knižných noviniek a podelili sa aj o novinky zo svojho života. V stredu 1.6. sme čítali v ZŠ s MŠ pri Dolnooravskej nemocnici. Hospitalizovaným deťom spríjemnili ich sviatok a pomohli prekonať bolesť a odlúčenie od blízkych, mladí umelci – Ivana Furjelová, autorka kníh pre mládež (Squelé babenky, Až keď bude mama triezva, Všetko naopak) a hudobná skupina Samá Slama. Obľúbené rozprávky sa striedali s pop a rockovými hitmi. Mladá spisovateľka porozprávala o svojom študentskom živote a prečítala nielen z naj-knihy svojho detstva „Cvrček a mravce“, ale aj z najnovšej knihy, ktorú napísala. Nálada bola výborná, rozchádzali sme sa s úsmevom a piesňou na perách. Vo štvrtok 2.6. navštívil detských čitateľov v knižnici herec a zdravotný klaun Roman Večerek. Deti pobavil prečítaním rozprávky z Nevedkových dobrodružstiev a kúzelníckymi trikmi. Niektoré si mohli pod jeho vedením i vyskúšať.

Aj touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu podujatia.

 

Mgr. Miriam Kazimírová

koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti
Oravská knižnica A. Habovštiaka

Dolný Kubín číta deťom