Dolný Kubín číta deťom - Oravská knižnica Antona Habovštiaka, ZŠ P. Škrabáka, Cirkevná spojená škola a ZŠ J. Matúšku

Kto čítal - hostia čítania:

Eva Dudášová - ilustrátorka, Ing. Michal Švento - vedúci Odboru školstva, mládeže, kultúry a športu Mestského úradu, knihovníčky, učitelia a učiteľky základných a materských škôl, vychovávateľky školského klubu detí, pracovníčky Oravskej galérie, Školskej knižnice pri ZŠ J. Matúšku a Mestského úradu, rodičia zúčastnených detí, predavačka kníhkupectva, študentka gymnázia

Pre koľko detí a v akom veku:

532 detí zo ZŠ J. Matúšku, ZŠ M.  Kukučína, ZŠ P. Škrabáka, MŠ Obrancov mieru,  Zariadenia núdzového bývania a z  Komunitného centra EDUKOS v Dolnom Kubíne

Krátke zhodnotenie čítania:

Oravská knižnica Antona Habovštiaka sa opäť pripojila k Týždňu čítania deťom. Vďaka ochotným spolupracovníkom sa čítalo celý  týždeň nielen v knižnici, ale aj v školách. Deti spoznali knihy, ktoré už nepatria k najmladším, stále však dokážu osloviť nových čitateľov. Ukážky z obľúbených kníh svojho detstva spojené so spomienkami na tieto knihy predstavili všetci čítajúci hostia. Starší žiaci prečítali zábavné príbehy z knihy Operácia Orech deťom materskej školy a na záver si spoločne zaspievali ľudové piesne za sprievodu harmoniky. V  pondelok 5.6. boli hlavnou témou čítania sovy. Deti si vypočuli rozprávku o sove Plamienke z knihy Miroslava Sanigu v podaní pani ilustrátorky Evy Dudášovej, ktorá používa umelecké meno „Plamienka“ a sovy patria k obľúbeným námetom jej ilustrácií.

V piatok 9.6. sme týždeň ukončili divadielkom Zahrali ho žiaci ZŠ J. Matúšku deťom materskej školy. Pod režijným vedením Mgr. Jozefa Strapca sa pri predstavení inšpirovali rozprávkami Šípková Ruženka, Šťastný medveď, Pampúšik. Pre mladších kamarátov si pripravili aj rozprávkové hádanky.

Na všetkých aktivitách zúčastnené deti získali odmeny v podobe sladkostí a knižných záložiek.

Aj touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu podujatia.