Dolný Kubín číta deťom - Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Detské oddelenie Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne fungovalo v tomto týždni v obmedzenom režime, nakoľko sme menili regáliky, ani Mikuláš k nám nemal čas zavítať, bál sa nosenia kníh a regálov. 
Rýchlosťou blesku sme aspoň pre takéto malé množstvo detí čítali z pripravených kníh, záber žánrov podľa vekových kategórií bol naozaj bohatý, nikto sa nenudil. Malí veľkí čitatelia čítali mladším kamarátom a aj to sa veľmi páčilo. Páčili sa knihy tety Futovej, Roalda Dahla, básničky.
Zapojené deti súčasne aj napr. kreslili prečítané rozprávky, príbehy, zároveň si aj zaspievali už vianočné koledy, rozprávali si o zvykoch a tradíciách počas Vianoc, jednoducho sa nenudili.

Alena Javorková , realizátor aktivít OK AH v Dolnom Kubíne

Dolný Kubín číta deťom