Dolný Kubín číta deťom - Oravská knižnica Antona Habovštiaka 4.6. - 8.6.2018

Kde:

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Centrum sociálnych služieb Prameň v Dolnom Kubíne

Kedy:

4.6.2018 – 8.6.2018

 

O koľkej:

od 8:00 do 16:00 hod.


Kto čítal - hostia čítania:

p. Eva Dudášová – ilustrátorka, Ing. Ján Cíger - spisovateľ, Ing. Michal Švento - vedúci Odboru školstva, mládeže, kultúry a športu Mestského úradu v Dolnom Kubíne, knihovníčky a knihovník, učitelia a učiteľky základných a materských škôl, vychovávateľky školského klubu detí, PharmDr. Alena Chytilová – zriaďovateľka lekárne U anjela v Dolnom Kubíne, pracovník lekárne, p. Žofia Mäsiarová - pracovníčka Oravskej galérie, p. Milota Kelčíková – knihovníčka Školskej knižnice pri ZŠ J. Matúšku, p. Janka Kaučáriková – pracovníčka kníhkupectva Tranoscius,  p. Roman Hanušniak – pracovník predajne O2, p. Miško – futbalový rozhodca, zúčastnené deti a rodičia, študentky  Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Pre koľko detí a v akom veku:

860 detí vo veku 3 – 15 rokov zo ZŠ J. Matúšku, ZŠ M.  Kukučína, SZŠ Jánoš, CSŠ A. Radlinského, MŠ Obrancov mieru,  MŠ Námestie slobody, Zariadenia núdzového bývania (prítomné boli aj mamy detí),  Komunitného centra EDUKOS v Dolnom Kubíne, CSS Prameň v Dolnom Kubíne (12 mladých klientov s mentálnym a viacnásobným postihnutím)

Krátke zhodnotenie čítania:

Oravská knižnica Antona Habovštiaka cielene propaguje dôležitosť čítania, preto sa opäť zúčastnila Týždňa čítania deťom a v tomto roku aj projektu Celý Vyšehrad číta deťom. Vďaka ochotným spolupracovníkom sa čítalo celý  týždeň nielen v knižnici. Deti spoznali populárne slovenské knihy súčasnosti, knihy českých, poľských a maďarských autorov, ale aj knihy, ktoré už nepatria k najmladším, avšak stále dokážu osloviť nových čitateľov. Ukážky z obľúbených kníh svojho detstva spojené so spomienkami na ich hrdinov predstavili všetci čítajúci hostia, obyvatelia nášho malého mesta, ktorých deti stretávajú na ulici či v obchodoch v okolí knižnice. Deti pozorne počúvali, primerane reagovali na otázky, vtipne komentovali a zvedavo diskutovali.

Týždeň sme otvorili nezvyčajne, v Oravskej galérii, kde si deti prezreli výstavu ilustrácií z knihy „Príbehy kocúra Mineta“ autora Imra Weinera - Kráľa a okrem úryvku z knihy si vypočuli aj zaujímavosti zo života výtvarníka. Tradičnou súčasťou programu je divadielko, ktoré zahrajú žiaci ZŠ J. Matúšku deťom materských škôl. Pod režijným vedením Mgr. Jozefa Strapca sa tentoraz pri predstavení inšpirovali ľudovými rozprávkami a predviedli krátke komediálne predstavenie  „Ako Jano zabil draka“. Pre mladších kamarátov si pripravili aj dramatizované čítania rozprávok „Neposlušné kozliatka“ a „Červená čiapočka“.

Na záver týždňa žiaci ZŠ a študentky gymnázia prečítali zábavné príbehy z knihy „Pupo a fazuľka“ malým škôlkarom, pravidelným návštevníkom detského oddelenia. Prváčikom čítala z knihy Ferdo Mravec ilustrátorka Eva „Plamienka“ Dudášová. V spoločenskej miestnosti knižnice sme podujatie slávnostne ukončili dvoma po sebe nasledujúcimi stretnutiami mladších a starších žiakov ZŠ so spisovateľom a kníhkupcom Jánom Cígerom. Deťom čítal a tiež rozprával o láske ku knihám a čítaniu. Na záver stretnutí šikovné deti  obdaroval peknými knihami. Tento novodobý Matej Hrebenda sa v Oravskej knižnici zastavil na svojej púti po Slovensku.  Po stopách slávneho kníhkupca sa vydal už tretí raz spolu s vozíkom plným kníh. Koná tak na Hrebendovu počesť s cieľom podnietiť ľudí k tomu, aby sa vracali ku knihám a aby viac času venovali čítaniu. 

Dovedna sme pripravili 34 programov. Na všetkých aktivitách zúčastnené deti získali odmeny v podobe sladkostí a knižných záložiek.

Aj touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu podujatia.

Dolný Kubín číta deťom