Fiľakovo

1. júna 2016 sa Mestská knižnica vo Fiľakove po druhý krát zapojila do celoslovenskej akcie Celé Slovensko číta deťom.

V našom meste žijú Slováci a Maďari, preto čítanie rozprávok bolo v obidvoch jazykoch. Podujatia sa zúčastnili deti tretieho a štvrtého ročníka základných škôl nášho mesta. 
Čítať prišli Mgr. Viktória Tittonová, PhD. riaditeľka Hradného múzea vo Fiľakove, PhDr. Peter Fehér vedúci oddelenia školstva, športu a kultúry, Mgr. Illés Kósik Andrea riaditeľka MsKs, Mgr. Zupko Mária špeciálna pedagogička, MuDr. Iveta Muchová zubná lekárka, Mgr. Alena Rezková riaditeľka Domu Matice Slovenskej v Lučenci, Anna Szalayová bývalá riaditeľka mš na dôchodku, Cirbus Vladimír vychovávateľ a poslanec.

Týmto čítaním sme chceli deťom spríjemniť ich sviatok a vzbudiť u nich záujem o literatúru a čítanie. V tejto našej činnosti chceme ďalej pokračovať.

(zdroj: www.infolib.sk)