Humenné číta deťom - ZUŠ Mierová

Kto čítal - hostia čítania: Milan Zelinka – spisovateľ,  Jana Veľasová – redaktorka TV JOJ, Soňa Pariláková – recitátorka a lektorka umeleckého prednesu, Eva Jacevičová, pedagóg literárno dramatického odboru ZUŠ, Marica Harčaríková -pedagóg herectva na Súkromnom konzervatóriu D. Kardoša v Prešove,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre koľko detí a v akom veku:  20 detí vo veku 4 – 5 rokov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krátke zhodnotenie čítania: Veľmi milé stretnutie s krásnymi ľuďmi a krásnymi textami z literatúry pre deti spolu s vystúpením žiakov ZUŠ.  Úžasná odozva. Záznam z čítania bol odvysielaný  v TV : regionálne vysielanie  humenská televízia HMTV . A publikované v miestnych novinách Korzár.

Humenné číta deťom

Aj naša škola sa zapojila do ušľachtilého  projektu Celé Slovensko číta deťom.

V triede literárno-dramatického odboru sa 11. decembra 2017 stretli deti z materskej škôlky na Mierovej ulici  s niekoľkými osobnosťami, ktoré dokážu a chcú zapaľovať záujem o čítanie. Preto sa s radosťou zapojili do projektu, ktorý sa šíri po mestách a mestečkách Slovenska, do projektu, nad ktorým prevzal záštitu aj pán prezident Kiska.

Milé a podnetné stretnutie  detí a čítajúcich hostí trvalo celú hodinku a bolo plné emócií a príbehov, ktoré si so sebou priniesli čítajúci hostia. Ušľachtilý projekt realizovaný už aj na Slovensku vznikol vďaka pani herečke Viere Kučerovej z Prahy , v našich priestoroch ho uvádzala koordinátorka projektu pani Marica Harčaríková , pedagogička herectva a pantomímy z prešovského Súkromného konzervatória D. Kardoša.

Deťom čítala domáca pedagogička literárno-dramatického odboru Eva Jacevičová z humorných príbehov o psíčkovi a mačičke, jej terajšia žiačka z II. stupňa LDO Annamária Bajcurová si vybrala časť z knižky o obľúbených dvojičkách Danke a Janke, bývalá žiačka - recitátorka a dnes už aj fundovaná lektorka umeleckého prednesu Soňa Pariláková čítala o fascinujúcom svete včiel vo vnútri úľa. Veľmi zanietene čítal dojímavý príbeh zo svojej obľúbenej detskej knihy o Svrčkovi a mravcoch spisovateľ Milan Zelinka, redaktorka TV JOJ Jana Veľasová napokon pridala veľmi aktuálnu rozprávku o babičke, vnučke a sýkorke vo svete preplnenom televíziou. 

Stretli sa tu príbehy o zvieratkách i o deťoch, v nich humor i láskavé pripomenutie potreby pomáhať si navzájom, rozhovory o čitateľských začiatkoch a obľúbených detských knihách ako aj najvzácnejšie osobné spomienky na tých, ktorí našich pozvaných hostí kedysi uviedli do sveta kníh a ich skrytých pokladov.

Do atmosféry plnej zážitkov z vypočutého čítania prispela svojím spevom žiačka Tamarka Džubarová z triedy p. Kataríny Rondzikovej.

Svetlo sviečky, vôňa vanilky, blikanie kahanca, úžasný svet kníh a rozprávok a ich sprostredkovanie obohacujúcim hlasom ukončil napokon jemný zvuk zvončeka.

Ten však zároveň opäť pozýval do sveta rozprávok a príbehov. Lebo hlavným a najdôležitejším hrdinom projektu CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM by mala byť rodina, rozširovanie a prehlbovanie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného čítania, s perspektívou harmonizovania vzťahov a zároveň obohacovania krásou slova, krásou príbehov a krásou vzájomne prežitého. Čítajme deťom aspoň 20 minút denne.

E. Jacevičová