Čítania / 2012 / Čítania 2012

Košice čítajú deťom 30.10. 2012 o 10:00 hod. vo Veľkej sále Historickej radnice

Niekedy toho treba veľa, veľa vydržať, keď človek kráča za svojim cieľom... Premrznutí, unavení, ale šťastní, sme sa uložili na noc v Prešove, aby sme sa skoro ráno ponáhľali za perfektnými deťmi do Košíc, lebo "Košice čítali deťom" vo Veľkej sále nádhernej Historickej radnice 30.10. 2012 o 10:00 hod. a veru sme sa aj báli, teraz nie toho, že kvôli snehovým vločkám a nízkym teplotám nedôjdeme, ale toho, že nás čaká rekordný počet 230 košických detí... Sála prekrásna, atmosféra úžasná, deti ? No platí, že naozaj sú našim najväčším bohatstvom a máme si ich chrániť a pozitívne formovať. Aj v Košiciach máme skvelých nových priateľov myslíme. Veľkých, aj malých. Ďakujeme vám všetkým, sú to nezabudnuteľné chvíle ale veď veľkí, aj malí k tomu môžu napísať viac...

HOSTIA PROGRAMOV:

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta Prešov
Alžbeta Verešpejová, spisovateľka
Martin Husovský, hudobník Komajota
Valéria Fürješová, herečka Divadla Jonáša Záborského Prešov
Igor Kasala, herec Divadla Jonáša Záborského Prešov
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor mesta Košice
Jana Bodnárová, spisovateľka
Mgr. et Mgr. Iveta Hurná, riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice
Kristína, speváčka
Daniel Hevier, spisovateľ
Alena Ďuránová, herečka Činohry Štátneho divadla Košice
Stanislav Pitoňák, herec Činohry Štátneho divadla Košice
MgA. Viera Kučerová, prezidentka CSČD o.z.,herečka a dramaturgička Slovenského inštitútu v Prahe


Programami Vás bude sprevádzať: Mgr. Ivana Janáková.

Realizované s finnačnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.