Košice (ZŠ Belehradská), 31.5.2016

30.5. - 5.6.2016 prebieha druhý týždeň čítania deťom v slovenskej republike pod názvom: Celé Slovensko číta deťom. Patronát nad podujatím prevzal prezident SR Andrej Kiska. Tento projekt je zameraný na podporu čítania a prebieha formou hlasného čítania hostí deťom.

 Dňa 31.5.2016 sa do tejto akcie zapojila aj knižnica na ZŠ Belehradskej. Hosťom bola Ing.Janka Rajňáková z MČ Ťahanovce,ktorá sa svojej úlohy zhostila veľmi dobre. Prečítala deťom tri rozprávky,porozprávala o svojich obľúbených knihách z čias detstva,aj o tom prečo je čítanie dôležité.

 Poslucháčmi boli deti 1.ročníka,ktoré sa podujatia zúčastnili v rámci ŠKD a pod vedením p.uč.Ficzeriovej predviedli aj pekný kultúrny program v podobe pesničiek a tanca.Nechýbali ani obľúbené hádanky,ale hlavne smiech a dobrá nálada.

(zdroj: www.zsbelehradska.sk)

Košice (ZŠ Belehradská) čítajú deťom