Košice čítajú deťom - 5.6.2019, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach

Do projektu CSČD v roku 2019 sa Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach zapojila  na piatich pracoviskách, a to  v Centrálnej knižnici,  pobočke KVP, pobočke Nad jazerom,   pobočke Furča a pobočke Šaca. Okrem samotných detí, čítali aj  starostovia mestských častí mesta  Košice, kuchárky, kaderníčky, lekárničky, pedagógovia, a aj samotné knihovníčky.

Čítalo sa z obľúbených kníh hostí, z kníh M. Ďuríčkovej pri  príležitosti jej nadchádzajúceho 100. výročia narodenia, z knihy R. Brata „Čuvi v pralese“,  Rozprávky z lekárne od A. Rýgla, z knihy R. Dahla: Matilda a iné. Samotné čítania boli obohatené o rôzne súťaže, dramatizácie a výstavy. Dokonca deti mali  možnosť sa na malú chvíľu preniesť aj do Afriky, o ktorej sa im čítalo v centrálnej knižnici a ochutnali aj exotické ovocie.

Z každého podujatia odchádzali deti spokojné a usmiate.

Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 236 detí.

Košice čítajú deťom - Knižnica Jána Bocatia