Siedmy týždeň čítania deťom, Košice, 24.6.2022, Knižnica pre mládež mesta Košice