Košice, 30.5. - 3.6.2016

Knižnica pre mládež mesta Košice sa aj v tomto roku zapojila do projektu Celé Slovensko číta deťom denne 20 minút. Čítalo sa v 5 mimoškolských a 17 školských pobočkách, ale aj mimo priestorov knižnice ako napr.: v detskej nemocnici, v materskej škôlke, v parku, v triedach, v školskom rozhlase aj pred Miestnym úradom na sídlisku Nad Jazerom.

 

Rôzne programy boli zrealizované v termíne od 30.5.2016 do 3.6.2016.

 

Podujatia sa uskutočnili počas vyučovania ( 8.00 – 12.00 ), vo výpožičných časoch knižníc (8.00 – 18.00) aj na večerníčkových čítaniach

 

Samozrejme, že najviac čítajúcich hostí sme oslovili z radov riaditeľov ZŠ, zástupcov riaditeľov ZŠ, pedagógov škôl aj nepedagogických pracovníkov ( kuchárky, upratovačky ), pracovníkov z MÚ, kaplána, športovcov, mestských policajtov, kaderníčky aj lekárníčky.

 

Našimi čitateľmi sú deti od 0 rokov a dospelí do „99“ rokov. Rozprávky sa čítali aj deťom predškolského veku t.j. 4 – 5 rokov, žiakom ZŠ t.j. 6 -15 rokov spolu pre cca. 471 detí.

 

Potešilo nás, že sme sa mohli zúčastniť už druhý rok na tomto projekte, ktorý podporil a patronát nad podujatím prevzal prezident SR Andrej Kiska. Rovnako ako jeho predošlý ročník sa poniesol v znamení hesla: Poď, budem ti čítať!
Knižnica pripravila množstvo rôznorodých podujatí. V rámci nich boli odprezentované tradičné aj netradičné čítania. Deti si čítali navzájom, čítali tí starší mladším a potom tiež dospelým. Bolo to však aj naopak. Čítali učitelia, riaditelia škôl, rodičia, starí rodičia, zamestnanci škôl a miestnych úradov a vôbec všetci, ktorí chcú byť príkladom a chcú deťom ukázať, že čítať ich jednoducho baví. Samozrejme ani tentokrát nechýbalo čítanie v Detskej fakultnej nemocnici. Samozrejme, že nesmieme zabúdať, že v rodine, kde sa číta, atmosféra, rozširovanie a prehlbovanie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného čítania je tou najlepšou investíciou do budúcnosti dieťaťa.

 

Bc. Judita Dudásová
vedúca mimoškolských pobočiek

Ing. Dagmar Vaníková,
Knižnica pre mládež mesta Košice

Košice čítajú deťom