Mikulášske čítanie v ZŠ Staničná v Košiciach — v ZŠ Staničná 13

Dobrý deň,
už tradične sme sa v ZŠ Staničná 13 v Košiciach zapojili do Vášho skvelého projektu a v ŠKD sme si počas Mikulášskeho týždňa pozvali rodičov, aby prišli deťom prečítať krásne príbehy. Naše čítanie prebiehalo počas celého týždňa vždy v poobedňajších hodinách v rámci školského klubu. 
Aj týmto sa Vám chceme poďakovať za Váš úžasný projekt a budeme sa aj v budúcnosti vždy radi zapájať. 
Veľa ďalších úspechov a pokojné Vianoce Vám želajú deti a vychovávateľky ŠKD ZŠ Staničná 13, v Košiciach.