Mikulášske čítanie v Knižnici pre mládež mesta Košice

Knižnica pre mládež mesta Košice pripravuje pre svojich čitateľov už viac ako 60 rokov množstvo podujatí. Už tradične sme sa zapojili do celoslovenského projektu „Poď budem ti čítať!“. Naši čitatelia sa v 5 mimoškolských a 16 školských pobočkách mohli stretnúť s Mikulášom, ktorý mal samozrejme aj svojich pomocníkov pri čítaní vianočných príbehov, rozdávaní darčekov a výrobe vianočných záložiek. Pripravili sme večerníčkové čítania pre deti a ich rodičov, hudobné vystúpenia Janka Hrubovčáka aj tradičné vianočné stretnutie v knižnici Nezábudka - Podajme si ruky. Do celej akcie, ktorá prebiehala v týždni od 1. – 7. 12. 2016 sa zapojilo viac ako 50 čítajúcich dospelých a čítanie rozprávkových kníh počúvalo 1 250 detí. Celková atmosféra akcie, ktorá prospieva k prehlbovaniu komunikácie medzi dospelým a dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného čítania mala pozitívny ohlas nielen u detí, pedagógov, rodičov, ale aj u oslovených čítajúcich hostí.