Košice čítajú deťom - Knižnica pre deti a mládež mesta Košice 4.- 7.6. 2018

V Knižnici pre mládež mesta Košice, vo všetkých pobočkách sa Vašej akcie zúčastnilo spolu 1.591 detí, ktorým sa od pondelka do štvrtku čítalo :-)