Košice čítajú deťom - 5.6.2018, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, pobočka Nad Jazerom

Kde: Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, pobočka Nad jazerom, Uralská 3, Košice

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kedy: 05.06.2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O koľkej: 08.30 hod.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kto čítal - hostia čítania: pracovník knižnice, triedna učiteľka

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre koľko detí a v akom veku: 21 detí, 9-10 rokov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krátke zhodnotenie čítania: Na čítanie boli pozvané deti zo základnej školy na Galaktickej ulici v Košiciach, ktorá sa zameriava prevažne na výchovu a vzdelávanie Rómov. Žiaci čítali úryvky z obľúbených kníh ich triednej učiteľky a pani knihovníčky. Odmenenou za čítanie bol „Diplomom správneho knihomoľa“. Pracovníci Verejnej knižnice Jána Bocatia predviedli veselú dramatizáciu rozprávky Pod hríbom. Celá akcia bola odmenená potleskom a prísľubom intenzívneho čítania kníh aj v budúcnosti.

Košice čítajú deťom - Knižnica Jána Bocatia