Košice čítajú deťom - 5.6.2018, Pobočka VKJB v Šaci

Kde: Pobočka VKJB v Šaci  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kedy: 5. júna 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O koľkej: 10.30 hod.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kto čítal - hostia čítania: p. prednosta Ing. Peter Šveda

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre koľko detí a v akom veku: 37detí vo veku 7- 8 rokov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krátke zhodnotenie čítania: Do akcie sa zapojil a čítanie podporil hosť, p. prednosta MČ Košice Šaca, Ing. Peter Šveda. Prečítal úryvok z jeho obľúbenej knihy Danka a Janka od Márie Ďuríčkovej. Aktivít sa zúčastnili druháci zo Základnej školy v Šaci s ich triednymi učiteľkami. Dievčatá a chlapci sa aktívne zapájali do úloh a odpovedali na pripravené otázky. Pracovníčky centrálnej požičovne z VKJB v Košiciach pripravili deťom dramatizáciu rozprávky Pod hríbom. Všetci zúčastnení svoju spokojnosť z čítania a z dramatizácie rozprávky odmenili potleskom a celé toto stretnutie bolo živé a plné smiechu.

Košice čítajú deťom