Košice čítajú deťom - 5.6.2018, Pobočka VKJB na KVP

Kde:  Pobočka č. 2 - KVP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kedy: 5. júna 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O koľkej: 14,00 h

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kto čítal - hostia čítania: p. knihovníčka z Ck VKJB

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre koľko detí a v akom veku: 28 detí vo veku 8 - 10 rokov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krátke zhodnotenie čítania: V krátkom úvode p. knihovníčka porozprávala deťom aké je dôležité čítať. Následne pripomenula deťom ročné obdobie, v ktorom sa nachádzame a s tým súvisiace výlety do prírody – konkrétne do lesa na zbieranie húb. Podujatie s názvom HUBOVÉ KRÁĽOVSTVO začalo prečítaním rozprávky (V. Bedár: Hubárske rozprávky). Keďže deti už niektoré huby poznajú, v nasledujúcej náučnej a zároveň súťažnej časti sa mohli aktívne zapojiť do programu, čo aj so záujmom využili. Na záver bola pripravená dramatizácia rozprávky V. Sutejeva Pod hríbom (zahrali pracovníčky. Centrálnej knižnice VKJB) zožala veľký úspech.

Košice čítajú deťom