Košice čítajú deťom - Knižnica Jána Bocatia 9.6.2018

Kde: Verejná knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košice

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kedy: 9.6.2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O koľkej: 10:00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kto čítal - hostia čítania: Pani učiteľka Štyriaková, canisterapeutka Bc. Zuzana 

                                              Takáčová, knihovníčky, žiaci turist. krúžku ZŠ Masarykova, Košice

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre koľko detí a v akom veku: 19 detí vo veku 7-12rokov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krátke zhodnotenie čítania: Na úvod pracovníčka knižnice predstavila deťom projekt CSČD a porozprávali sa o tom, aké je dôležité čítať. Deťom sme predstavili  knihu Mimi a Líza a na základe tejto knihy sa oboznámili aj s problematikou slabozrakých a nevidiacich. Pri rôznych aktivitách si mohli vyskúšať, aké je to byť na chvíľu nevidiacim ( s použitím svojich zmyslov okrem zraku, zisťovali čo majú v ruke, hľadali poklad, lúštili slová v Braillovom písme). Porozprávali sme si o Braillovom písme a mali možnosť vidieť kuchársku knihu v Braillovom písme aj s plastickými obrázkami. Hovorili sme sa aj o tom, ako zvieratá pomáhajú nevidiacim. Na záver prišla canisterapeutka pani Bc. Takáčová so svojou Eli, ktorá je ešte len šteniatkom a učí sa ako bude pomáhať. Predviedla praktické ukážky, ako rozumie tomu, čo sa jej hovorí. Deti boli  nadšené. Zmysluplne strávili svoj voľný čas a vôbec sa im nechcelo ísť domov.

Košice čítajú deťom - Knižnica Jána Bocatia