Čítania / 2012 / Čítania 2012

Kováčová číta deťom 25.6. 2012 o 14:00 hod. v ŠLÚ Marína v Kováčovej

HOSTIA PROGRAMOV:

Peter Gogola, primátor Banskej Bystrice
Katarína Gogolová, redaktorka a moderátorka RTVS, rádio REGINA
Daniel Hevier, spisovateľ
Mgr. Art. Viera Dubačová, režisérka, herečka, dramaturgička
Ján Haruštiak, Harry Teater
Zuzana Ozanová-Triznová, mladá autorka
Mgr. Julianna Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MÚ Zvolen
Ing. Milota Torňošová, riaditeľka Krajskej knižnice Zvolen
MgA. Viera Kučerová prezidentka CSČD o.z., herečka, dramaturgička Slovenského inštitútu v Prahe
Patrícia Pivolusková, Matičiarik, detský folklórny súbor
Terezka Králiková, študentka Konzervatória J.L. Bellu
Hanka Ondrejmišková

Programom Vás bude sprevádzať Mgr. Ivana Janáková.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.